Kategorier
Okategoriserade

Hemtjänst – hur ser dina behov ut? 

Att vi blir äldre är ett faktum som inte går att påverka. Med ett åldrande så kommer också behovet av hjälp att öka. Vissa kan få hjälp av anhöriga för att exempelvis handla och utföra olika sysslor – för andra så kan det krävas andra insatser där mer professionell hjälp kan behövas. Hemtjänst är ett av de vanligaste alternativen gällande det senare. 

En stor fördel med hemtjänst är att man får den hjälp man behöver – men utan att man behöver starta ett nytt liv. Bor du i en lägenhet i Tensta så får du hjälp på plats. Det finns hemtjänst i Tensta som anpassas efter dina behov och där utbildad personal kommer – på givna tidpunkter – till din egen bostad för att hjälpa dig. 

Hjälpen kan i sin tur handla om allt från att handla, laga mat, ta medicin, duscha, gå på toaletten eller bara ta sig ut på en promenad. Istället för att tvingas flytta så bor man kvar i den egna bostaden och får med detta också en trygghet – något som många äldre behöver. Hemtjänst i Tensta är, helt enkelt, ett bra alternativ för hjälp i samband med att man blivit äldre. 

Välj rätt leverantör av hemtjänst i Tensta

Det man däremot ska vara medveten om är att man också kan göra val. Du kan välja mellan olika aktörer och du är inte bunden till det kommunala alternativet vad gäller hemtjänst. Så länge du A) är beviljad hemtjänst i Tensta och B) väljer en leverantör som är godkänd av kommunen så kan du också göra ett aktivt val för din hemtjänst. 

Det kan innebära att du dels baserar ditt val på hur dina personliga preferenser ser ut – exempelvis gällande språk och kultur – men dels också mer på hur företaget upplevs. Det senare är givetvis viktigt. Det kommer att komma personal till din bostad och viktigt är att du känner dig trygg och säker med de personer som ska hjälpa dig.

 Vårt råd är att du ser över vilka alternativ som finns, att du träffar olika företag och att du även ges en chans att träffa den personal som hjälper dig. Gör ett aktivt val för din hemtjänst i Tensta. Du har den möjligheten.